Historie

Skibbild Entreprise A/S blev grundlagt som murerforretning af Niels Johansen og Henry Jakobsen i Skibbild i 1976 under navnet ”Skibbild Murerforretning”.

En stadig stigende omsætning og udvikling medførte, at virksomheden først blev omdannet til anpartsselskab og senere til aktieselskab i 1992. I 1990 blev Henry Jakobsen eneejer af virksomheden. Virksomheden ejes i dag af Kenneth Lodahl og stifter Henry Jakobsen, og et glidende generationsskifte er pr. 2013 opstartet, og forventes gennemført inden for en overskuelig årrække.

Som følge af den store udvikling skiftede virksomheden navn til Skibbild Entreprise A/S i 2002. Virksomhedens arbejdsområde er i dag alle byggefag excl. El- og VVS-arbejde. Skibbild Entreprise A/S beskæftiger ca. 80 medarbejdere.