Arbejdsmiljø politik

Punkt 1
Skibbild Entreprise A/S er en entreprenør-virksomhed, der primært arbejder med staldbyggerier, institutioner, parcelhuse og andet lavt boligbyggeri.

Skibbild Entreprise A/S råder over håndværkere inden for fagene, Jord og Beton, Kloak, Murer, Tømrer, Maler og Fugeservice.

Skibbild Entreprise A/S ønsker at sikre medarbejderne bedst muligt mod ulykker og erhvervsbetingede skader. 

Punkt 2
Vi gennemgår alle arbejdsprocesser og forbedrer arbejdsmiljøet løbende. Ledelsen følger i den forbindelse aktivt alle tiltag, der kan fremme denne proces.

Punkt 3
Vi vil bevidstgøre og motivere alle medarbejderne til at tage medansvar for arbejdsmiljøet. Arbejdslederen skal give instruktion og kontrollere, at den følges – og derudover sikre, at de ansatte forstår alle de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 

Punkt 4
Vi vil:
- ansætte medarbejdere med løntilskud
- forsøge at fastholde medarbejdere, der har lidt skade på deres erhvervsevne gennem omplacering
- ansætte mange lærlinge i forhold til virksomhedens størrelse 

Punkt 5
Vi vil:
- tilbyde behandling til alle med fysiske skader
- stille træningsfaciliteter til rådighed for alle medarbejdere og deres familie
- efterleve en udarbejdet radio-, ryge-, mobiltelefon- og alkoholpolitik
- tilbyde samtale ved personlige kriser og evt. professionel hjælp 

Punkt 6
Vi vil overholde alle relevante love og regler samt branche-kutymer på området og opdatere lovsamlinger løbende, samt udarbejde handlingsplaner, hvor dette er nødvendigt. 

Punkt 7
Det er en del af arbejdsmiljøpolitikken og personalepolitikken, at en medarbejder, der overtræder sikkerhedsbestemmelser, modtager fornyet instruktion og genoplæring. Gentagne eller forsætlige overtrædelser af sikkerhedsbestemmelser kan medføre afskedigelse.