Garanti

Skibbild Entreprise er tilsluttet garantiordningen Håndværkergaranti (www.håndværkergaranti.dk) gennem vort medlemskab af KA – Kristelig Arbejdsgiverforening.

Her gælder garantien

Garantien gælder for arbejde der er udført for private kunder på deres

  • Én- og tofamilieboliger
  • Ejerlejligheder eller andelsbolig, hvor arbejdet udføres på beboerens eget initiativ og regning
  • Sommerhus
  • Privatbolig i blandet benyttet ejendomme – fx stuehus til landbrug
  • Lejebolig, hvor arbejdet udføres på beboerens eget initiativ og regning

Garantien dækker maksimalt 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag og løber til 5 år efter arbejdets udførsel. Det er en forudsætning for dækning, at den samlede entreprisesum ikke udgør mere end 1 mio. kr. inkl. moms.

Obligatorisk oplysning om klagenævn – jf. forbrugerklageloven § 4

Vi bestræber os på at udføre et solidt håndværk. Hvis vort arbejde ikke lever op til kundens forventning forsøger vi at være løsningsorienterede.   Skulle der alligevel opstå en uenighed om vort arbejde kan der klages over arbejdet til Håndværkets Ankenævn, Islands Brygge 26, 2300 København S.